DSC_0538.JPG  

 

今天細清完畢了~等不及家具進場就想跟大家分享~

先分享一些照片,等家具定位後我們在跟大家好好聊聊這個案子的設計想法~!

DSC_0548.JPG

DSC_0541.JPG   

 DSC_0542.JPG

DSC_0543.JPG

 DSC_0544.JPG   DSC_0550.JPG

 ↑業主原有的辦公桌&椅子....未定位好...

DSC_0552.JPG   

DSC_0551.JPG

DSC_0557.JPG

DSC_0554.JPG 

 DSC_0558.JPG

 DSC_0560.JPG

 DSC_0561.JPG  

DSC_0563.JPG

DSC_0525.JPG 

 DSC_0527.JPG

DSC_0537.JPG  

創作者介紹
創作者 裏心空間設計 的頭像
裏心空間設計

裏心空間設計‧RSI+2 interior design

裏心空間設計 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()